Andre rapporter

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011

Nettrapport

Forfatter:
Øystein Skjælaaen
Utgitt:
2011
Vedlegg:

Rapport: Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011

Tabell: Noen oversikter på kommunenivå 2011

Tabellvedlegg: Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011

Prosjekt:
Mer informasjon
Utgiver:
SIRUS (Oslo)
Originalspråk:
nor

Stabilt antall salgs- og skjenkesteder

Antall skjenkesteder er nesten tredoblet i løpet av de siste 30 årene, men har de siste 5 årene vist tegn til utflatning. Tidligere var det vanlig å gi bevilling bare for øl og vin, mens nå kan mer enn åtte av ti skjenkesteder servere brennevin. Antall salgssteder for øl har gått nedover siden midten av 80-tallet, i all hovedsak som følge av en nedgang i antall dagligvarebutikker, men har de siste årene vært stabilt. 

Få kommuner serverer til lovens maksimaltid

I nesten samtlige kommuner er salgstiden for øl til kl 20.00 på hverdager og til kl 18.00 på lørdager, som er lovens maksimaltid. Når det gjelder skjenking er situasjonen annerledes. I bare én av syv kommuner kan det serveres til lovens maksimaltid, som er kl 03.00. I halvparten av kommunen er maksimal skjenketid satt til kl 02.00. 

Kontrollvirksomheten

Ifølge alkoholloven skal det gjennomføres tre ganger så mange kontroller som det er salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Årets undersøkelse viser at dette kravet stort sett etterfølges. Det er en liten økning både i antall avdekkede overtredeler og inndragninger som følge av kontrollvirksomheten, både når det gjelder salgs- og skjenkebevillinger. I tillegg ble kommunene for første gang spurt om de ga advarsler om inndragning, noe som viste seg å være ganske vanlig.

Sist endret: mandag 7. november 2011
Idium Portalserveridium webpublisering